แผง แกะสลัก  

AS Carved Panel

AS Carved Panel

AS Carved Panel

AS Carved Panel

AS Carved Panel

AS Carved Panel

“There is a danger when every building has to look spectacular, to look like it is changing the world. I don’t care how a building looks if it means something, not to architects, but to the people who use it.” 
– David Chipperfield

แผง แกะสลัก

กำหนดเองได้ทุกขนาด 
ใช้งานภายในและภายนอก     
ง่ายต่อ การติดตั้ง / การใช้งาน / การดูแลรักษา   
ใช้ได้กับระบบ E&M HVAC และการดับเพลิง   
มีระบบเก็บเสียง     
ทนไฟ     
ต้านทาน แผ่นดินไหว    
สะท้อนแสงดีเยี่ยม   
ต้านทานต่อการกัดกร่อน / ความชื้น     
น้ำหนักเบา     
วัสดุสามารถรีไซเคิลได้ 

Please reload

©
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
  • LinkedIn App Icon