ประตู AS 

Side Door

Side Door

Side-Hung Door

Side-Hung Door

ประตู AS

กำหนดเองได้ทุกขนาด 
ใช้งานภายในและภายนอก     
ง่ายต่อ การติดตั้ง / การใช้งาน / การดูแลรักษา     
มีระบบเก็บเสียง     
ทนไฟ     
ต้านทาน แผ่นดินไหว     
ต้านทานต่อการกัดกร่อน / ความชื้น     
น้ำหนักเบา     
วัสดุสามารถรีไซเคิลได้ 

Please reload